FORTRYDELSESFORMULAR

 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

 

 

Til:

All-Round.dk

Tinghøjvej 5

3650 Ølstykke

 

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenavn - samt evt. farve/størrelse):

 

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

- Bestilt den                       ______________________________________________________

 

- Ordrenummer                 ______________________________________________________

 

- Bestilt af (navn)              ______________________________________________________

 

- Bestillers adresse           ______________________________________________________

 

- Bestillers underskrift     ______________________________________________________

 

 

 

DENNE FORMULAR SKAL VEDLÆGGES VED ALLE RETURNERINGER. HAR DU IKKE EN PRINTER KAN DU SKRIVE EN SEDDEL MED SAMME OPLYSNINGER.